วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ประวัติส่วนตัว


ชื่อ นายสุทัศน์  ถาวรไพบูลย์เจริญ
เชื้อชาติ ไทย
สัญชาติ ไทย
ที่อยู่ 9/1 หมู่ 10 ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
tel. 0822988612, 0861762162 (12 call)
สถานที่ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์
รหัสนักศึกษา 514143004
สีที่ชอบ สีน้ำเงิน, สีฟ้า
อาหารที่ชอบ ข้าวขาหมู, อาหารที่มีหมูกรอบ
ผลไม้ที่ชอบ ทุเรียน, องุ่น, ลิ้นจี่
คติประจำใจ ฝันให้ไกล ทำให้ได้ ไปให้ถึง
คติรอง เอ็นดูลูกน้อง ปกป้องดูแล แคร์ความรู้สึก สำนึกในหน้าที่ ทำดีเพื่อแผ่นดิน

1 ความคิดเห็น: